Εγκριση κίνησης του με αριθ. ΚΗΗ 2014 φορτηγού αυτοκινήτου εκτός των ορίων του Νομού Θεσσαλονίκης.

Αριθμός Απόφασης:

40

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

20/02/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: