Έγκριση κοπής 2 δένδρων επί της οδού α) Διγενή αρ.18 και β) Μαυροκορδάτου αρ.6 Δ.Κ. Αμπελοκήπων του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης

Αριθμός Απόφασης:

001

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

11/01/2021

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: