Γνωμοδότηση Διατήρησης ή Απομάκρυνσης κενωθέντος περιπτέρου

Αριθμός Απόφασης:

002

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

23/03/2021

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: