«Έγκριση κοπής επτά (7) δένδρων επί της οδού Ι. Δραγούμη στη Δ.Κ. Αμπελοκήπων για έκδοση άδειας εργασιών μικρής κλίμακας».

Αριθμός Απόφασης:

007

Έτος απόφασης:

2018

Ημ/νία Απόφασης:

21/10/2018

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: