Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης/κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ - ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΟΔΟΥ ΜΕΓ. ΑΛΕΞ. ΧΑΛΚΙΔΗ»».

Αριθμός Απόφασης:

113

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

26/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: