Έγκριση συμμετοχής του δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης στη Στρατηγική Σύμπραξη "Europe Goes Local - Supporting youth work at the municipal level", στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προγραμμάτων Erasmus+ για τον τομέα Νεολαία και Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, για τη συγκρότηση Εθνικής Ομάδας Εργασίας και ορισμός εκπροσώπων.

Αριθμός Απόφασης:

114

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

26/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: