Έγκριση μελέτης 59/2020, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση των όρων της διαπραγμάτευσης και ορισμός μελών της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ» ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.: 59/2020

Αριθμός Απόφασης:

212

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

15/07/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: