Έγκριση πρακτικού επιτροπής για την «Προμήθεια λεωφορείου μεταφοράς προσωπικού και ηλεκτροκίνητων οχημάτων», τμήματα 1 και 2 Προσωρινή κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

213

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

15/07/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: