Έγκριση μελέτης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΔΑΒΑΚΗ» στο 1ο Τμήμα επί της οδού ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, που εκτείνεται από την λεωφόρο ΔΕΝΔΡΟΠΟΤΑΜΟΥ έως την οδό ΚΥΡΙΜΗΣ

Αριθμός Απόφασης:

82

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: