Κάλυψη των τριών (3) εγκεκριμένων, με την 50/4-11-2021 πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, μόνιμων θέσεων του Δήμου μας, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2022, από τους πίνακες επιλαχόντων της 13Κ/2021 Προκήρυξης ΑΣΕΠ και καθορισμός πρόσθετων προσόντων.

Αριθμός Απόφασης:

81

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

04/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: