Έγκριση μελέτης προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση εργασιών επί των οδών Μαντείων & Γιαννιτσών

Αριθμός Απόφασης:

008

Έτος απόφασης:

2017

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2017

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: