«Έγκριση μελέτης προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης και κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την εκτέλεση εργασιών επί της οδού Υπ. Αγγελάκη 46 – Δ.Ε. Μενεμένης» Σχετ. : Η από την 05.02.2020 αίτηση της «ΕΥΑΘ ΑΕ»

Αριθμός Απόφασης:

008

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

30/08/2020

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: