Έγκριση χωροθέτησης κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων» Σχετ.: Η από την 29.05.2020 αίτηση της κας Ξενοδοχίδου Όλγας.

Αριθμός Απόφασης:

009

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

30/08/2020

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: