Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας και αποζημίωσης των δαπανών μετακίνησης Δημοτικού Συμβούλου στο ετήσιο Συνέδριο της ΚΕΔΕ την 21η έως την 23η Νοεμβρίου.

Αριθμός Απόφασης:

312

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

21/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: