Έγκριση υποβολής αιτήματος πρόσληψης τριών (3) επιπλέον ατόμων, μέσω του προγράμματος επιχορήγησης του Ο.Α.Ε.Δ., για την απασχόληση 16.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 - 67 ετών.

Αριθμός Απόφασης:

310

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

14/11/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: