Έγκριση μεταστέγασης του ΚΕΠ Μενεμένης.

Αριθμός Απόφασης:

174

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

22/05/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: