«Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης της σύμβασης με την εταιρία με επωνυμία ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ στα πλαίσια εκτέλεσης της με αριθμ.πρωτ. 23159/21 σύμβασης, της υπ’ αριθμό 856/21 διακήρυξης για την «Προμήθεια εξοπλισμού επίπλων»

Αριθμός Απόφασης:

66

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

14/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: