Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών στα πλαίσια του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια κάδων απορριμμάτων (μεταλλικών κυλιόμενων 1300L – πλαστικών 240 και 360L).

Αριθμός Απόφασης:

246

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

25/06/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: