Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης των ειδών του Υποέργου 4 «Προμήθεια οκτώ (8) απορριμματοφόρων οχημάτων 16m3 (Ομάδα Α1) της πράξης «ράσεις αντικατάστασης ρυπογόνων δημοτικών οχημάτων με νέα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας στο Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης» με ΟΠΣ 389564.

Αριθμός Απόφασης:

314

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: