Εισήγηση για την Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και ένταξη του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝ,ΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠ,Ν» προϋπολογισμού 5.500,00 €.

Αριθμός Απόφασης:

315

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

18/10/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: