Εγκριση μετάβασης στην Αθήνα του εκπροσώπου του Δήμου μας για συμμετοχή στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου ΡΟΜ.

Αριθμός Απόφασης:

66

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

12/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: