Τροποποίηση προϋπολογισμού του έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση μνημείου στο πάρκο Πολύκεντρου Συνοικισμού Αγ. Νεκταρίου» αρ. μελ 62/2011 (Κ.Α.Ε. Π-0062-11).

Αριθμός Απόφασης:

65

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

12/02/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: