Έγκριση μετάβασης του Δημοτικού Λεωφορείου με αριθ. κυκλ. ΚΗΟ 8551 για την μεταφορά του επίλεκτου χορευτικού τμήματος στην Τσακώνη Καστοριάς.

Αριθμός Απόφασης:

329

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

15/09/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: