Έγκριση μετάβασης του δημοτικού λεωφορείου με αριθ. κυκλ. ΚΗΟ 8551 για την μεταφορά του τμήματος παραδοσιακών χορών του Δήμου στην Λευκάδα από 29 Μαϊου – 1η Ιουνίου.

Αριθμός Απόφασης:

097

Έτος απόφασης:

2015

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2015

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: