Έγκριση μετάβασης του Δημοτικού Λεωφορείου στο Ασβεστοχώρι την Τρίτη, 8 Μαϊου του 2012 για την μεταφορά των σαράντα (40) μαθητών /τριών μελών της χορωδίας του 7ου Δημοτικού Σχολείου οι οποίοι θα πάρουν μέρος στο εκεί διοργανούμενο Φεστιβάλ Χορωδιών

Αριθμός Απόφασης:

155

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: