Έγκριση υποβολής φάκελου πρότασης στην αρ. πρωτ. οικ 117721 / Π126 πρόσκληση του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) για χρηματοδότηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές των ΟΤΑ Α’ βαθμού.

Αριθμός Απόφασης:

156

Έτος απόφασης:

2012

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2012

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: