Εγκριση μετάβασης του λεωφορείου με αριθ. κυκλ. ΚΗΟ 8551 στην κατασκήνωση της Νέας Περάμου Καβάλας για την μεταφορά ατόμων με αναπηρίες, την 15/7/2014 και επιστροφή την 23/7/2014.

Αριθμός Απόφασης:

200

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

13/07/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: