Έγκριση πρακτικού επιτροπής κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών στα πλαίσια του ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού, επίπλων και οπτικοακουστικών μέσων αίθουσας θεαμάτων του πολιτιστικού κέντρου δήμου Αμπελοκήπων - Μενεμένης».

Αριθμός Απόφασης:

139

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

21/07/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: