Εγκριση μετάβασης του λεωφορείου με αριθ. κυκλ. ΚΗΟ 8551 στην Λάρισα την 1- 11-2014, ημέρα Σάββατο από το Δημαρχείο και ώρα 12ην μεσ.για την μεταφορά τμημάτων των παραδοσιακών χορευτικών τμημάτων του Δήμου μας .

Αριθμός Απόφασης:

304

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

19/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: