Έγκριση μετάβασης του λεωφορείου με αριθμό ΚΗΟ 8551 για τη μεταφορά τις Φιλαρμονικής στην Πτολεμαΐδα την 31-08-2013 για να συμμετέχει σε τοπικό φεστιβάλ

Αριθμός Απόφασης:

269

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

23/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: