Έγκριση μετάβασης του λεωφορείου με αριθμό ΚΗΟ 8551 για τη μεταφορά τις Φιλαρμονικής στη Σίνδο του Δήμου Δέλτα (πρώην Δήμος Εχεδώρου) την 23-08-2013 για να συμμετέχει σε διεθνές φεστιβάλ

Αριθμός Απόφασης:

270

Έτος απόφασης:

2013

Ημ/νία Απόφασης:

23/07/2013

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: