Εγκριση μετάβασης του λεωφορείου του Δήμου μας με αριθ. ΚΗΟ 8551 στην Ξάνθη για την μεταφορά χορευτικών τμημάτων την Παρασκευή 13/6/2014.

Αριθμός Απόφασης:

160

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

01/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: