Εγκριση μίσθωσης του υπ’ αριθ. 9 Δημοτικού Καταστήματος.

Αριθμός Απόφασης:

282

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: