Καθορισμός τιμής μονάδας με εξωδικαστικό συμβιβασμό (Σατήρογλου Νίκη αριθ. 70/139/2009) διορθωτική πράξη εφαρμογής της 70/2003 πράξης εφαρμογής Δενδροποτάμου).

Αριθμός Απόφασης:

281

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

05/10/2014

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: