«Έγκριση οριοθέτησης 150 θέσεων οχημάτων σε κοινόχρηστο χώρο του στρατοπέδου».

Αριθμός Απόφασης:

3

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

16/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: