Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης/κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΔΩΝ ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΔΑΒΑΚΗ» - 1ο Τμήμα επί της οδού ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».

Αριθμός Απόφασης:

4

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Συννημένα: