Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» (Αρ. Μελ.: 15/2022)

Αριθμός Απόφασης:

113

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

03/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: