Έγκριση παράτασης των εργασιών του έργου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στο ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» αρ. μελ. 54/2019

Αριθμός Απόφασης:

114

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

03/05/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: