Έγκριση όρων διακήρυξης για το υποέργο 1 της υπ’αρ. 98/2017 μελέτης με τίτλο: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ».

Αριθμός Απόφασης:

061

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

28/03/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: