Επικύρωση Πρακτικού Κατακύρωσης - Κατακύρωση σύμβασης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗ», με αριθ. μελ.: 15/2018 και προϋπολογισμό 502.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

062

Έτος απόφασης:

2019

Ημ/νία Απόφασης:

28/03/2019

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: