Έγκριση όρων διακήρυξης της μελέτης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΗ», (Αρ. Μελ. 66/2019)

Αριθμός Απόφασης:

128

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: