Τροποποίηση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής (284/2019 όπως τροποποιήθηκε με την 17/2020) λόγω απόσπασης υπαλλήλου

Αριθμός Απόφασης:

127

Έτος απόφασης:

2020

Ημ/νία Απόφασης:

06/05/2020

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: