Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» με αριθμό μελέτης 100/2013 και Κ.Α.Ε. E-0330-13, προϋπολογισμού 128.002,00 €

Αριθμός Απόφασης:

104

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: