Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» με αριθμό μελέτης 98/2013 και Κ.Α.Ε. E-0328-13, προϋπολογισμού 87.508,00 €

Αριθμός Απόφασης:

102

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: