Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ & ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ-2ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» με αριθμό μελέτης 97/2013 και Κ.Α.Ε. E-0327-13, προϋπολογισμού 436.217,00 €

Αριθμός Απόφασης:

101

Έτος απόφασης:

2014

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2014

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: