Έγκριση όρων επαναδιακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την μελέτη: « Μελέτη (οριστική,εφαρμογής) για Δημιουργία Πάρκου για τον πολιτισμό της Διατροφής στο πρώην Στρατόπεδο Μ. Αλέξανδρος » (αρ. μελ. 2/2022), προεκ/μενης αμοιβής: 266.204,33€ (με ΦΠΑ 24%).

Αριθμός Απόφασης:

142

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

06/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: