Έγκριση παραχώρησης χώρου του ΟΤ.97 Α της περιοχής Κυρίμη - Δενδροποτάμου της Δ.Κ. Μενεμένης του Δ. Αμπελοκήπων – Μενεμένης για ανάγκες του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – Ν.ΜΕΝΕΜΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ».

Αριθμός Απόφασης:

108

Έτος απόφασης:

2016

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2016

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: