Έγκριση παραγραφής των χρεών των οφειλών από φόρους εν γένει, τέλη και δικαιώματα που αναφέρονται στην συνημμένη κατάσταση και εμπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις.

Αριθμός Απόφασης:

393

Έτος απόφασης:

2011

Ημ/νία Απόφασης:

21/12/2011

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: