Έγκριση – Παραλαβή της Α’ & Β’ φάσης της μελέτης με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ – ΜΟΝΟΔΡΟΜΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΔΗ» (Αρ. Μελ. : 66/2019)

Αριθμός Απόφασης:

28

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: