Έγκριση αποζημίωσης με εξωδικαστικό συμβιβασμό υλικών ζημιών σε σταθμευμένο όχημα από αμέλεια υπαλλήλου του Δήμου (Καραγκεζίδης Βλαδίμηρος του Αντωνίου)

Αριθμός Απόφασης:

29

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: